TEKNİK RAPOR

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ

Pladeck Polymer İnşaat Kalıp Elemanlarının Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Ve
Uygulamaya Yönelik Bazı Tabloların Hazırlanması Hakkında Teknik Rapor

- Pladeck kalıp elemanlarının düşeyde yani kolon ve perde kalıbı olarak kullanılması durumunda, 3.0 m’lik kalıp derinliği ve 30 m/h lik betonlama hızı esas alındışında kalıp yüzeyinde oluşacak taze beton basıncı 75 kN/m2 olmaktadır. Bu durum için, 30 cm aralıklı kirişleme yapılması halinde oluşan sehimler DIN18202‘de “Yapı Mühendisliği Toleransları” başlığı altında verilen tablonun 5. satırında “Perde duvar yüzeyleri, brüt saçak betonları” yer alan sınır değerden küçük olmaktadır.

- Pladeck’in su emme özelliği olmadığından, betonarme kalıbı olarak Pladeck’in kullanılması durumunda, ahşap esaslı kalıplara göre rölatif olarak daha fazla miktarda su betonun hidrotasyonunda kullanılabilecektir. Bu durum beton dayanımına olumlu yönde etkileyecektir.

- 18 mm kalınlıklı Pladeck kalıp elemanlar üzerinde gerçekleştirilen deneysel çalışmalar ile DIN 18218, ACI 347 yönetmeliklerinde tariflenen yanal beton basınç değerleri ve DIN 18202 de tanımlanan sehim sınırları esas alınarak yapılan teorik hesaplar neticesinde hazırlanan tablo ve grafikler kullanılarak, Pladeck kalıp sistemlerinin güvenli olarak kullanımı mümkündür.

Konu

Pladeck polymer inşaat kalıp elemanlarının mekanik özelliklerinin belirlenmesi ve uygulamaya yönelik hesap tablolarının hazırlanması.

Amaç

Pladeck polymer inşaat kalıp elemanlarının mekanik özelliklerinin belirlenmesi için, İTÜ İnşaat Fakültesi Malzeme Laboratuvarında deneysel çalışmalar yapılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalar iki gruptan oluşmaktadır. Birinci grup deneylerde söz konusu ürüne ait elastisite modülü, akma ve kopma dayanımı gibi karakteristik büyüklükler belirlenmiştir. İkinci grup deneylerde ise farklı açıklıklı kiriş numuneleri üzerinde yükleme deneyleri yapılarak taşıma kapasitesi ve sehim değerlerine ulaşılmıştır. Deneysel çalışmalardan elde edilen karakteristik büyüklükler kuramsal hesaplarda kullanılarak ilgili hesap tabloları oluşturulmuştur.

Yükleme Deneyleri

Kalınlığı 18 mm, genişliği 62.5 cm olan Pladeck elemanlar üzerinde yükleme deneyleri gerçekleştirilmiştir. Enine ve boyuna doğrultuda eğilme davranışını belirlemeye yönelik eğilme deneyleri yapılmıştır. Her iki durumda, değişik açıklık değerleri için üçer adet numune ile çalışılmıştır.

Etkin Kullanım Biçimi

Elemanların boyuna dik doğrultudaki eğilme davranışını belirlemeye yönelik olarak, farklı açıklık halleri için eğilme deneyleri yapılmıştır. Bu deneyler ile söz konusu elemanların yük yerdeğiştirme ilişkileri, taşınabilen en büyük düşey yük değerleri, sehim değerleri, göçme biçimleri gibi önemli yapısal özellikleri belirlenmiştir.

Bu durumda malzemenin daha etkin kullanılması için mesnetlemenin elemanın boyuna dik doğrultuda yapıldığı kabul edilmiştir.

DÖŞEME SINIFI 1 Mastar çekilen Döşemeler, Endüstriyel Zeminler

DÖŞEME SINIFI 2 Kaplamalı döşemeler, giydirme yüzeyler, seramik kaplanan döşemeler, yapıştırma yüzeyler

Düşey Betonarme Elemanlarında Döküm Hızına Ve Destek Aralığına Göre Güvenli Kullanım Tabloları