POLİTİKALARIMIZ

Kalite Politikamız

Pladeck’in kalite politikası “müşteri memnuniyeti“ne dayanır.

Pladeck’in amacı, belirlediği üstün standartlara, teknik şartlara uygun ürünler sunmaktır.

Müşteri memnuniyetinin kalıcı olması için, müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı ve müşterinin değişen beklentileri ölçülüp değerlendirilerek tüm çalışanlara duyurulur, gerektiğinde ürün geliştirme ve belgelendirme çalışmaları yapılır. Bayileri bilinçlendirmek için eğitici kurslar düzenlenir, sunulan ürünle ilgili en ufak memnuniyetsizlik ciddiye alınarak düzeltici faaliyette bulunulur.

Pladeck’de “çalışanların mutluluğu” müşteri memnuniyetine ulaşmada en önemli koşuldur. Kararlar, ilgili çalışanların görüşleri alınarak ve “katılımcılık” esasına göre oluşturulur. Bireylerin yeterli bilgi ve beceriyle donatılarak işleriyle ilgili yetki ve sorumluluk üstlenmeleri sağlanır. Herkesin işini benimsediği, yaptığı işten mutlu olduğu bir ortam hedeflenir. Sorumluluk bireysel olmakla birlikte, ekip çalışmaları teşvik edilir, ekip başarısı bireysel başarının önünde tutulur.

Şirketin piyasalarda rekabet gücünü artırması için “maliyet bilinci” ile hareket edilerek tasarruf sağlanmasına önem verilir. Tüm bu ilkelerin doğrultusunda Pladeck; bulunduğu konumdan daha da iyiye ulaşmak için “sürekli gelişme” çabası içindedir.

Çevre Politikamız

PVC kapı pencere profilleri ve yapı malzemeleri üretimi yapmakta olan ADOPEN Plastik ve İnşaat San. A.Ş. çevresel sorumluluklarının bilincinde bir firma olarak, ürünün gerçekleştirilmesinden sevkiyatın tamamlanmasına kadar geçen tüm aşamalarda ve destek süreçlerde, faaliyetlerinin çevre boyut ve etkilerini belirlemek ve bu boyutların ortaya çıkmasını önlemek amacıyla yöntemler belirleyerek uygulamaya almıştır. ADOPEN Plastik ve İnşaat San. A.Ş. tüm faaliyetlerinin çevre kirliliğine neden olmaksızın yürütülmesi konusunda hassasiyet gösterecektir.

Bu amaçla;

 • Çevre ile ilgili tüm mevzuat ve idari düzenlemelere uymayı,
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini kurmak, etkin bir şeklide uygulamak ve sürekliliğini sağlamak için gereken kaynakları tahsis etmeyi,
 • Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmayı,
 • Kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerde çevre kriterlerine uymayı ve bu maddelerin olumsuz etkilerini kontrol altına almayı,
 • Kirliliğin önlenmesini, atıkların azaltılmasını ve kaynağında ayrılarak maksimum geri dönüşümünü sağlamayı,
 • Çalışanlarını çevre konusunda vereceği eğitimlerle bilinçlendirmeyi, bilgilendirmeyi ve motivasyonunu sağlamayı,
 • Yapılan çalışmaları çalışanları ile paylaşmayı, topluma açık tutmayı ve tüm paydaşlarının beklentilerini dikkate almayı,
 • Yeni yatırım ve projelerde çevre faktörünü göz önünde bulundurmayı,
 • Çevresel performansı sürekli iyileştirmeyi, ilke edinmiştir.

İnsan Kaynakları Politikamız

“Yetkinliği, motivasyonu ve performansı yüksek çalışanlar ile fark yaratmak.”

İşte ulaşmak istediğimiz temel hedef budur! Pladeck'de benimsenen İnsan Kaynakları politikaları iki önemli amaca hizmet etmektedir;

Bunlar:

 • Bireyleri sorumluluk üstlenmek, inisiyatif kullanmak ve bu şekilde işlerine ve işlerinin sonuçlarına sahip çıkmak için motive etmek.
 • Bir yandan bireyi geliştirirken, öte yandan ekip çalışmasına teşvik ederek çalışanlarımızın iş hedeflerinde daha başarılı olmasını sağlamak.

Böylece hedeflere ve insan kaynağına daha iyi odaklanıp, kişilerin katma değerlerinin işin başarısındaki rolünü ön plana çıkarabileceğimize inanıyoruz.

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız;

 • Organizasyon yapımız ile çalışanlarımızın potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri ve Pladeck'in ana hedeflerine ulaşmasında değer yaratabilecekleri görevlerde değerlendiriyoruz.
 • Profesyonel sistemler aracılığı ile İnsan Kaynakları süreçlerimizi yürütüyoruz.
 • İşin gerektirdiği nitelikler, kişisel beceriler ve bireysel performansları ele alarak, objektif ve adil bir değerlendirme yapıyoruz.
 • Çalışanlarımızın çalıştıkları birimin hedefleri ve markamızın kendilerinden beklentileri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturuyoruz.
 • Çalışanlarımızın kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri ve işlerini daha iyi yapabilmeleri için gerekli eğitim ve gelişim imkanlarını sunuyoruz.
 • Pladeck değerleri ve iş ilkelerine sadık kalan ve beklentileri karşılayan tüm Pladeck'lilerin şirkete yarattıkları değer doğrultusunda objektif ve adil bir şekilde ücretlendiriyoruz.

Müşteri Memnuniyeti Politikamız

Pladeck’in müşteri memnuniyeti politikasının temelini “Müşteri Odaklılık” oluşturur. Müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda süreçlerimizi sürekli iyileştirir ve müşterilerimizle uzun süreli ilişkiler kurmayı hedefleriz.

Müşteri memnuniyetini kalıcı kılmak için, müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı ve müşterinin değişen beklentileri ölçülüp değerlendirilerek tüm çalışanlara duyurulur, ürün geliştirme çalışmaları yapılır, sunulan ürünle ilgili en ufak memnuniyetsizlik ciddiye alınarak iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilir.

Müşterilerimizin her türlü geri bildirimi tarafımızdan hediye olarak algılanır. Uzun yıllara dayanan deneyimimiz ve müşteri odaklı hizmetimizle sahip olduğumuz tüm kaynakları bu geri bildirimleri “müşteri memnuniyeti“ne dönüştürmek üzere kullanırız.

Pladeck, müşterilerinin talep ve memnuniyetsizliklerini kolayca iletebildiği, bunların objektif, adil, dikkatli ve gizlilikle ele alındığı, yasal şartlara ve şirket politikamıza aykırı olmayacak şekilde değerlendirildiği, aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin ve kontrollerin sürekli yapıldığı, müşteri ile olan ilişkilerinde şeffaflığı esas almış, bütün müşteri memnuniyetsizliklerinin çözülmesini ana ilke olarak kabul etmiş, müşteri odaklı bir yaklaşımı takip etmektedir.